La CNMC multa amb 4,9 milions Endesa per abusar de la seva posició de domini a la xarxa elèctrica

D'acord amb l'ens regulador, la filial Enel Green Power Espanya ha distorsionat la competència en prioritzar les seves pròpies sol·licituds d'accés davant de les competidores. Endesa ha anunciat que recorrerà.

La CNMC multa amb 4,9 milions Endesa per abusar de la seva posició de domini a la xarxa elèctrica

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat Endesa amb un import total de 4,9 milions d'euros per la comissió de dues infraccions constitutives d'abús de posició de domini en dos nusos d'accés a la xarxa de transport energia elèctrica. Per part seva, la gran elèctrica ha anunciat que recorrerà la sanció davant l'Audiència Nacional.

La CNMC considera que Enel Green Power Espanya, filial d'Endesa, va cometre dues infraccions de l'article 2 de la Llei 15/2007, del 3 de juliol, de Defensa de la Competència (LDC), consistents a distorsionar la competència per la capacitat d'accés als nusos afectats prioritzant les mateixes sol·licituds d'accés.

A més de declarar-se la responsabilitat d'Enel Green Power Espanya com a autora de les pràctiques sancionades, que puja a 4 milions d'euros i 900.000 euros, respectivament, s'ha declarat la responsabilitat solidària de la seva societat matriu Endesa Generación als efectes del pagament de les multes.

La investigació va tenir l'origen en una sèrie de resolucions de la Sala de Supervisió Reguladora de la CNMC adoptades en el marc dels conflictes d'accés a la xarxa de transport d'energia elèctrica, en què l'organisme va estimar els conflictes d'accés plantejats. Que Enel Green Power Espanya havia actuat de forma improcedent com a interlocutor únic de nus dels dos nusos, i va ordenar la retroacció del procediment per a la tramitació adequada de les sol·licituds d'accés.

La CNMC va iniciar llavors una investigació per avaluar si aquesta actuació era subsumible en el tipus de l'article 2 de la Llei de defensa de la competència que prohibeix l'abús de posició de domini.

Què és un nus?

Les empreses promotores d'instal·lacions de generació renovable accedeixen a la xarxa transport d'energia elèctrica a través dels punts d'accés anomenats nusos, per la qual cosa han de sol·licitar accés a Red Eléctrica de España (REE) en la condició de gestor de la xarxa de transport.

Quan es van cometre els fets sancionats, la normativa exigia la designació d'un interlocutor únic de nus (IUN) d'entre les empreses interessades a accedir-hi, la missió del qual era tramitar el conjunt de les sol·licituds davant de REE.

En el seu paper de tramitador, l'interlocutor únic de nus ha d'actuar com a representant de tots els sol·licitants d'accés i, en la tramitació de les sol·licituds, ha de decidir-ne l'ordenació i la coordinació, abans de la seva tramesa a Red Eléctrica, cosa que resulta determinant per a l'assignació de la capacitat entre els diferents sol·licitants.

Aquest marge d'independència davant de la resta d'operadors, amb els quals competeix per la capacitat limitada d'accés disponible, confereix a l'interlocutor únic de nus una posició de domini al mercat conformat per cada nus d'accés a la xarxa.

L'especial responsabilitat derivada d'aquesta posició de domini implica que l'interlocutor únic de nus ha d'exercir les seves funcions de forma objectiva, "respectant els principis de transparència, bona fe i no discriminació per tal de garantir un dret d'accés equitatiu del conjunt d'operadors de generació renovable a la xarxa de transport d'energia elèctrica", va assenyalar la CNMC.

La conducta abusiva d'Endesa

En aquest cas concret, l'organisme presidit per Cani Fernández ha acreditat que Enel Green Power Espanya va abusar de la seva posició de domini dels nusos de Tajo de l'Encantada 220 kV i Lastras 400 kV.

Segons la CNMC, la conducta abusiva va consistir que la companyia es va prevaler de la seva condició d'interlocutor únic de nus en els nusos esmentats per prioritzar la tramitació de les sol·licituds corresponents a les instal·lacions de les quals ella mateixa era promotora, alhora que va dilatar indegudament la tramesa a REE de les sol·licituds de les instal·lacions promogudes pels seus competidors.

Així, Enel Green va brindar, sense justificació, un tracte menys favorable i, per tant, discriminatori, a les sol·licituds d'accés dels seus competidors, respecte del que va atorgar a les sol·licituds d'accés de les mateixes instal·lacions, aconseguint, d'aquesta manera, que no hi hagués "un repartiment just i equitatiu" de la capacitat disponible del nus en aquell moment, copant una major capacitat de què li hagués correspost el que, alhora, va impedir que les empreses competidores poguessin disposar de la capacitat que necessitaven i que va motivar la sol·licitud d'accés, afegeix el regulador.

D'aquesta manera, les conductes imputades a Enel Green Power Espanya als nusos de Tajo de l'Encantada 220 kV i Lastras 400 kV van tenir com a efectes la indeguda assignació a la companyia de la capacitat sol·licitada en aquests nusos i la consegüent denegació d'accés als seus competidors. La CNMC va ordenar la retroacció de les actuacions en tots dos casos.

Endesa ja ha anunciat que recorrerà la multa imposada per l'ens regulador davant l'Audiència Nacional.