Catalunya obre expedient a Clínica Bofill per no tenir un telèfon gratuït d'atenció

FACUA va denunciar el centre en el marc de la seva campanya de denúncies contra empreses de serveis bàsics d'interès general que no tenen una línia sense cost, tal com obliga la legislació.

Catalunya obre expedient a Clínica Bofill per no tenir un telèfon gratuït d'atenció

Després de la denúncia de FACUA-Consumidors en Acció, l'Agència Catalana del Consum ha incoat un expedient sancionador contra Clínica Bofill, ubicada a la província de Girona i que té quatre establiments, per no disposar d'un telèfon gratuït d'atenció als consumidors.

L'associació va denunciar el març del 2022 146 hospitals i clíniques en el marc de la seva campanya contra empreses de serveis de caràcter bàsic d'interès general que no tenen línies sense cost, malgrat que la legislació obliga a disposar-ne des del desembre del 2020. Entre elles, la Clínica Bofill, que només manté telèfons de prefix geogràfic.

Ara, l'Agència Catalana del Consum ha comunicat a FACUA que ha incoat un expedient sancionador contra el centre per aquest motiu. A la resolució, signada pel cap de la Secció de Consum a Girona, Joan Surós, s'assenyala que "s'ha decidit incoar expedient sancionador a l'empresa Clínica Bofill SL".

FACUA ha comprovat que Clínica Bofill continua sense haver modificat la seva pàgina web per oferir telèfons d'atenció al consumidor sense cost, i només disposa de diverses línies amb prefix 972, que no resulten gratuïtes.

D'altra banda, el mes de desembre passat l'associació va fer una nova anàlisi sobre els hospitals i les clíniques que havia denunciat en el marc de la seva campanya, constatant que 28 dels 146 centres denunciats havien modificat les seves pàgines web per afegir numeracions gratuïtes.

Què diu la llei

Des de desembre de 2020, l'article 21 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, recull que "en els supòsits de serveis de caràcter bàsic d'interès general, les empreses prestadores dels mateixos hauran de disposar, en qualsevol cas, d'un telèfon d'atenció al consumidor gratuït. A aquests efectes, tindran la consideració de serveis de caràcter bàsic d'interès general els de subministrament d'aigua, gas, electricitat, financers i d'assegurances, postals, transport aeri, ferroviari i per carretera, protecció de la salut, sanejament i residus, així com aquells que legalment es determinin".

FACUA indica als consumidors que es vegin obligats a trucar a l'hospital o clínica de la seva zona a través de numeracions amb cost que els podran reclamar l'abonament d'aquestes quantitats. En el cas d'altres empreses que no són de serveis bàsics d'interès general, la llei estableix que han de facilitar un nombre que no suposi un cost superior al d'una trucada geogràfica o mòbil, per tant, si es veuen obligats a trucar a una tarifació especial (902 i 901), també tenen dret a reemborsar aquest cost.