Iberdrola abona 122 euros a un soci de FACUA a qui van retallar la compensació d'autoconsum que va acordar

L'elèctrica es va comprometre a compensar els excedents d'una instal·lació amb 0,18 euros/kWh, però va acabar abonant-lo amb prou feines a 0,08 kWh, un valor fix força menor al pactat amb el seu client.

Iberdrola abona 122 euros a un soci de FACUA a qui van retallar la compensació d'autoconsum que va acordar

Després de la reclamació de FACUA-Consumidors en Acció, Iberdrola ha tornat 122 euros a un client a qui li van aplicar un preu de compensació d'excedents d'autoconsum menor al qual tenia contractat. Tot i que en principi van dir que la facturació aplicada era correcta, l'associació va provar que no atenia a l'acordat amb el titular del contracte.

Javier J. N., de Las Rozas de Madrid, tenia un contracte de subministrament d'electricitat amb Iberdrola anomenat Pla Solar pel qual l'elèctrica li abonava una compensació d'excedents per l'energia que produïa una instal·lació d'autoconsum a casa seva.

El 30 de maig del 2022, el client va rebre una notificació d'Iberdrola per correu electrònic informant-lo dels nous preus aplicables al contracte per al període anual del 12 de juliol del 2022, però el titular del contracte va manifestar que no estava d'acord amb les noves condicions. L'elèctrica li va fer llavors una nova oferta per telèfon i va posar èmfasi en les condicions de compensació d'excedents, qüestions que no s'al·ludien a la informació que va rebre el 30 de maig de 2022.

Preu variable per cobrar, preu fix per compensar-lo

En aquesta trucada, el client va acordar amb Iberdrola que, atès que li van incrementar el preu que pagava per l'energia elèctrica que comprava, volia que també s'incrementessin el preu amb què li compensaven els excedents que generava a la instal·lació del seu habitatge. I és que, mentre li pujaven un 100% el cost de l'energia venuda, a Iberdrola van evitar compensar-li de la mateixa manera la que li venien.

Fruit d'aquesta negociació, des d'Iberdrola li van oferir acollir-se a una tarifa de compensació d'excedents de preu variable on el preu que rebés dependria del preu majorista de l'energia. El titular del contracte ho va acceptar, i així va rebre el contracte per correu electrònic després de la comunicació telefònica, i el va tornar signat a Iberdrola.

La sorpresa per a Javier va arribar al constatar amb la primera factura que fins al 12 de juliol li van aplicar la tarifa del contracte anterior, però des del 12 de juliol al 31 de juliol li van aplicar les tarifes de cost noves contractades, sense tenir en compte el preu variable o PVPC en vigor en aquest període per a la compensació dels excedents, taxat per sobre dels 0,18 euros/Kwh, per contra, se'ls van compensar a 0,08 euros/Kwh.

Va reclamar que complissin el contracte

Alertat per aquest canvi respecte a les condicions que va acordar, el 13 de setembre del 2022 el client va trucar a Iberdrola per reclamar-li que complís amb el nou contracte subscrit. L'elèctrica va sostenir que van canviar les condicions del contracte per modificar la compensació d'excedents, passant d'un preu variable PVPC, com van negociar per telèfon, a un de fix de 0,08 euros/Kwh.

Perquè li apliquessin les condicions de preu variable als excedents, tal com va acordar al juliol, Iberdrola l'obligava ara a signar un altre contracte. En la seva reclamació, Javier va insistir en una màxima: que respectessin les condicions signades el 12 de juliol del 2022.

Però a la factura que va rebre el 27 de setembre Iberdrola va continuar amb l'error en fixar el preu de la compensació d'excedents sense atendre les condicions del contracte del 12 de juliol, i malgrat la reclamació interposada pel titular, que va optar per tornar les factures domiciliades corresponents al període de juliol i agost fins que l'elèctrica les ajustés a les condicions pactades.

El 3 de novembre, Iberdrola va oferir per fi una resposta a la reclamació. En contra del que havien parlat per telèfon, i fins i tot del contracte que va signar i va enviar a l'elèctrica per correu electrònic, el van informar que el preu de compensació d'excedents que li van aplicar era correcte, i Javier es va veure obligat a tornar a la casella de sortida presentant una nova reclamació.

Iberdrola no va reconèixer el seu error al client

Lluny de rectificar les factures, Iberdrola va començar a notificar avisos de tall de subministrament si Javier no realitzava l'abonament íntegre de les factures que va tornar el juliol i l'agost del 2022, de manera que la companyia va fustigar el seu client durant setmanes, sense vocació d'esmenar la situació que havia originat.

Davant d'aquesta situació, Javier va recórrer a FACUA per defensar els seus interessos com a consumidor. L'associació es va dirigir de manera amistosa a Iberdrola per reclamar la devolució de la diferència entre allò que li van abonar per la compensació d'excedents i allò que li havien d'haver abonat en virtut de les condicions del contracte que el client va subscriure el 12 de juliol amb l'elèctrica.

L'elèctrica va accedir davant de FACUA

Finalment, el 30 de març de 2023 Iberdrola va replicar a FACUA, considerant el cas de Javier: "Hem revisat les condicions de l'oferta recollida al contracte de Javier i hem comprovat la procedència de la sol·licitud", van indicar a l'associació en la seva rèplica, i van afegir: "d'acord amb la reclamació, s'ha procedit a ajustar els imports incorrectes facturats durant aquest període aplicant el preu variable als excedents de consum, fent l'abonament corresponent al compte habitual de pagament".

Javier ha confirmat a FACUA que ha rebut recentment una factura rectificativa amb 122,36 euros a favor seu per la reclamació de la compensació d'excedents des del 12 de juliol al 14 de setembre del 2022, quedant satisfeta la seva demanda.