Competència obliga Naturgy a pagar més de 41 milions per manipular el mercat elèctric

Li imposa una multa de sis milions i haurà d'indemnitzar amb 35,5 milions l'operador del sistema per aprofitar quan la competència era reduïda per incrementar les ofertes i obtenir més beneficis.

Competència obliga Naturgy a pagar més de 41 milions per manipular el mercat elèctric

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat una sanció de sis milions d'euros a Naturgy Generación per oferir als serveis d'ajust per a la generació d'energia elèctrica, concretament al mercat de restriccions tècniques, a preus excessius i dispars, pel que fa a les seves ofertes al mercat diari elèctric, sense justificació, a fi d'incrementar els seus ingressos, va informar el regulador.

A més, a fi de rescabalar dels sobrecostos ocasionats, se li imposa una aportació de caràcter indemnitzatori de 35,5 milions a les liquidacions de l'operador del sistema, per compensar el dany ocasionat reduint els costos de l'adquisició d'energia per part de la demanda.

Aquesta quantia serà repartida entre la demanda en un nombre de mesos iguals als que va durar l'actuació, és a dir, un total de vint-i-dos mesos. Al principi, s'estimava que l'aportació per aquests beneficis de la conducta infractora haurien de pujar a 43,2 milions d'euros, tot i que a les al·legacions aportades per l'empresa es va reduir aquesta quantitat als 35,5 milions d'euros.

L'objectiu: obtenir més rendibilitat

En concret, la sanció imposada pel regulador a l'energètica es refereix a les actuacions executades al segment de mercat de restriccions tècniques pel seu central de cicle combinat Sabón 3, a la zona elèctrica de Galícia, durant el període de 23 de març de 2019 a 31 de desembre de 2020.

Segons la CNMC, Sabón 3 aprofitava les situacions en què la competència al mercat de restriccions era reduïda per incrementar les seves ofertes al mercat de restriccions tècniques i obtenir així uns majors ingressos. En aquest sentit, la Llei del sector elèctric determina com a infracció molt greu "la manipulació del preu dels serveis d'ajust per part d'un agent del mercat mitjançant la realització d'ofertes a preus excessius, que resultin dispars de manera no justificada dels preus oferts pel mateix en altres segments del mercat de producció".

La Llei també estableix que "quan no sigui possible la restitució de les coses o reposar-les al seu estat natural, indemnitzar els danys irreparables per quantia igual al valor dels béns destruïts o el deteriorament causat, així com els perjudicis ocasionats, en el termini que es fixi".

D'aquesta manera, l'organisme presidit per Cani Fernández ha indicat que és procedent aplicar, a més d'actuacions de naturalesa sancionadora, altres mesures addicionals de caràcter indemnitzatori, que permetin compensar la demanda pel dany ocasionat amb aquesta conducta il·lícita.