El 97% dels consumidors continuen rebent trucades comercials no sol·licitades malgrat la seva prohibició

FACUA ha enquestat més de 6.000 usuaris de tot Espanya. Només el 8,6% afirma saber com denunciar el correu brossa telefònic.

El 97% dels consumidors continuen rebent trucades comercials no sol·licitades malgrat la seva prohibició

El 96,6% dels consumidors continua rebent trucades comercials no sol·licitades, malgrat que estan prohibides des de finals del juny passat. Així ho posa de manifest una enquesta a escala nacional realitzada per FACUA-Consumidors en Acció.

L'enquesta, en què han participat 6.065 consumidors, s'ha desenvolupat entre els dies 20 i 22 de setembre.

El 56,9% dels enquestats per FACUA assenyala que ha rebut més de cinc trucades comercials el darrer mes. El 4,1% recorda haver-les rebut en cinc ocasions en aquest període, el 8,2% en quatre, el 12,5% en tres, el 9,7% en dues i el 5,0% indica que n'han trucat una vegada. El 12,5% diu que no recorda el nombre de trucades rebudes. I només el 3,4% afirma que no n'ha rebut cap.

A més, el 57,4% dels afectats que durant alguna trucada ha sol·licitat expressament al teleoperador que no tornin a molestar-lo ha rebut posteriorment una nova trucada oferint-li els serveis de la mateixa empresa. De fet, només el 35,1% dels usuaris no demana que deixin de trucar-li pateix aquest correu brossa telefònic.

Els serveis objecte de més trucades comercials no autoritzades són els de telecomunicacions, esmentats pel 72,4% dels consumidors que diuen haver-les rebut. En segon lloc, els energètics, anomenats pel 62,1% dels enquestats. A continuació, a gran distància, assegurances (22,0%). Els segueixen trucades per oferir alarmes (5,3%) i préstecs (5,3%).

Només el 8,6% dels consumidors afirma saber com denunciar les trucades comercials no sol·licitades. I només l'1,5% dels afectats diuen que han presentat una denúncia per això. FACUA recorda que l'organisme a què s'han de remetre és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Què diu la llei

L'article 66.1 de la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions assenyala que els consumidors tenen dret "a no rebre trucades no desitjades amb fins de comunicació comercial, llevat que hi hagi consentiment previ del mateix usuari per rebre aquest tipus de comunicacions comercials". La prohibició, vigent des del 29 de juny passat, també assenyala que no s'han de "rebre trucades automàtiques sense intervenció humana o missatges de fax, amb fins de comunicació comercial sense haver prestat el seu consentiment previ".

Així, els usuaris hauran d'haver autoritzat expressament i de forma prèvia les empreses perquè aquestes tinguin permès trucar-los per vendre'ls els seus productes i serveis, arriscant-se a ser sancionades de no complir la prohibició.

Com denunciar-ho?

FACUA aconsella als usuaris que, si reben trucades comercials sense que les haguessin autoritzat, poden interposar una denúncia davant de l'AEPD, que és l'organisme encarregat de vigilar el compliment d'aquesta normativa. L'associació està començant a tramitar denúncies en nom de socis afectats per el correu brossa telefònic.

A la denúncia, que es pot presentar de forma telemàtica, cal indicar aquestes dades:

- Línia en què es va rebre la trucada i algun document que acrediti que l'usuari n'és el titular, com una factura.

- Dia, hora aproximada i número de telèfon des del qual es va fer la trucada comercial. Si estava ocult, cal advertir-ho perquè l'AEPD requereixi a la companyia de telecomunicacions de l'usuari informació sobre la línia des de la qual li van trucar.

- Nom de l'empresa, si és que ho van indicar a la trucada, o en defecte d'això companyia de la qual estaven realitzant l'oferta. És freqüent que cap d'aquestes dades s'indiqui a l'inici de les trucades, ja que habitualment solen preguntar a l'usuari amb quina companyia té contractades les telecomunicacions o l'electricitat per assegurar-li que li donaran una millor oferta. Si és així, només cal indicar en la denúncia de quin sector oferia els serveis.

- Tot i que no és imprescindible, si és possible s'ha d'aportar pantalla del mòbil en què aparegui el número des del qual es va rebre la trucada.

Una circular emesa per l'AEPD el 28 de juny passat aclaria, a més, l'obligació que l'empresa s'hagi d'identificar a l'inici de la trucada, així com informar de la finalitat comercial i del dret a oposar-se a rebre-les. Per això, si no donen aquesta informació, també es pot utilitzar com a element de denúncia.

L'empresa té l'obligació de gravar la trucada com a mitjà per demostrar el compliment de la normativa de protecció de dades.

D'altra banda, l'Agència també assenyala que encara que l'usuari hagi donat el consentiment per a trucades d'una empresa en concret, això no permet que altres del mateix grup empresarial puguin començar a fer-li trucades comercials, per la qual cosa suposaria igualment una infracció que es posessin en contacte amb ell si no recaven el seu consentiment exprés. Una reivindicació que FACUA va traslladar al tràmit d'audiència pública de la normativa i que ha estat recollida per l'AEPD.

Identificar, investigar i sancionar

Si l'empresa ha incomplert la seva obligació d'identificar, l'AEPD haurà de verificar quina empresa és la titular de la línia. Si aquesta nega els fets, l'Agència podrà requerir a la companyia de telecomunicacions que us confirmi que efectivament l'usuari va rebre aquesta trucada.

Cal recordar que es pot denunciar igualment encara que la trucada es rebi des d'un número ocult. En aquest cas, l'AEPD demanarà a la teleco que li traslladi a quina numeració va pertànyer la trucada.

Un cop confirmats els fets i identificada l'empresa, l'Agència podrà sancionar-la si confirma que es va produir una vulneració de la normativa, i del seu nou precepte.

Davant la possibilitat que els consumidors hagin prestat el seu consentiment per rebre trucades comercials de determinades empreses i no recordin a quines, sempre tenen l'opció de revocar-lo de forma generalitzada inscrivint-se a la llista Robinson, a la web listarobinson.es.

Obligacions de les empreses

Així, en la nova circular, l'AEPD ha clarificat quines són les obligacions que han de complir les empreses des que entri en vigor el nou articulat de la normativa.

A més d'haver d'identificar-se a l'inici de la trucada i informar del dret d'oposició de l'usuari, només podran tenir a les guies corresponents els números d'aquells usuaris que hagin sol·licitat expressament rebre trucades comercials.

D'altra banda, no podran fer-se trucades d'aquest tipus a números generats aleatòriament i hauran d'entendre com a revocació del consentiment qualsevol manifestació de l'usuari en aquest sentit, havent d'atendre'l de manera immediata i cessant en el futur de continuar trucant-li.